Usluga
Cena
Čas redovne teorijske obuke
350,00 rsd
Teorijski ispit
3000,00 rsd
Čas redovne praktične obuke
1100,00 rsd
Praktični ispit
3000,00 rsd
Dopunski čas teorijske obuke
350,00 rsd
Dodatni čas teorijske obuke
350,00 rsd
Dopunski čas praktične obuke
1100,00 rsd
Dodatni čas praktične obuke
1100,00 rsd